VEDNO ZANIMIVO IN PRIJETNO

Mesto Celje

Celje s svojo podobo nevsiljivo združuje antično in srednjeveško dediščino z modernim urbanim okoljem. Ohranjene tlakovane rimske ulice, mogočne grajske stavbe in ostanki srednjeveškega obzidja v mestnem jedru pričajo o njegovi bogati zgodovini, ki sega v čas Keltov in Rimljanov.

Zaradi ugodne geografske lege in ugodnih življenjskih pogojev so se tu okrog leta 300 pred našim štetjem naselili Kelti in postavili močno keltsko naselbino, imenovano Keleia. Nasledili so jih Rimljani. V času vladanja rimskega cesarja Klavdija (41 – 54) je nekdanja Keleia postala municipij: Municipium Claudium Celeia. Mesto, ki so ga imenovali tudi Troia Secunda (Druga Troja), je postalo pomembno prometno in trgovsko stičišče, od koder so vodile prometne povezave v druge dele Evrope. Po veliki naravni katastrofi konec 3. stoletja in kasnejših vdorih Gotov in Hunov pa je razcvet mesta pričel upadati, kar je trajalo vse do leta 452, ko so dodobra poseljeno Celeio uničili Huni. Pomemben mejnik v zgodovini Celja je v srednjem veku predstavljala vladavina grofov Celjskih, ki so aktivno oblikovali evropsko politično dogajanje in s svojo prisotnostjo posegali v sam vrh evropske politike. Vrhunec svoje moči so grofje Celjski dosegli v času vladanja Hermana II. Le leto dni po njegovi smrti (1435) sta bila njegova naslednika, sin Friderik II. in vnuk Ulrik II. v Pragi povzdignjena v državna kneza. V tem času, leta 1451, je Celje dobilo tudi mestne pravice, kar je pripomoglo k njegovemu hitrejšemu razvoju. Po smrti zadnjega moškega potomca, Ulrika II., je mesto na podlagi dedne pogodbe prešlo v roke Habsburžanov.

Nadaljnji zgodovinski dogodki in družbenopolitična dogajanja so povzročili številne spremembe v razvoju mesta. Pomemben preobrat je zagotovo pomenila izgradnja železnice, ki je leta 1846 Celje povezala s severno in zahodno Evropo. V zadnjem obdobju je mesto doživelo izredno hiter razvoj na področju urbanizacije, prometne infrastrukture in moderne industrije, kasneje pa še na področju šolstva, zdravstva, gospodarstva in kulture. Danes predstavlja Celje poslovno, gospodarsko, kulturno, šolsko, zdravstveno in turistično središče regije in ima regionalno upravno funkcijo.

S prenovo mestnega jedra je Celje dobilo novo privlačno podobo. Prenovljeni trgi in ulice, urbana oprema ter fontana so priljubljeno sprehajališče in zbirališče meščanov kot tudi vseh obiskovalcev mesta. Celje je hkrati tudi regijsko središče regionalne destinacije DEŽELA CELJSKA, ki obsega 21 sosednjih občin in po površini meri 1.598 km2. Destinacijo, zanimivo v vseh letnih časih, najbolj določa geografsko raznolika pokrajina, polna dolin, ki jih obdajajo gore in visoko hribovje. Na tem območju je šest sodobnih termalnih zdravilišč (Terme Dobrna, Skupina Rogaška Slatina, Rimske terme, Thermana Laško, Terme Olimia in Terme Zreče), ki nudijo obiskovalcem vse udobje wellnessa in strokovne medicinske oskrbe. Dežela je bogata s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi kot tudi s številnimi naravnimi danostmi. O bogati zgodovini pričajo številni gradovi, dvorci, samostani, ohranjena mestna in trška jedra ter muzeji na prostem. Dobro označene sprehajalne, pohodniške in kolesarske poti vas popeljejo skozi neokrnjeno naravo krajinskih parkov, na smučišča pozimi in osupljiva igrišča za golf poleti.

Več o mestu: www.celje.si
IMG_8755Avtor-Branko Blaž LesjakTrg pred Metropolom 2tic5Narodni domIMG_8743smartinsko jezero -Matjaž JabriškoHiška
© Zavod Celeia Celje | Piškotki | Splošni pogoji